Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg
Titel:

Valg til repræsentantskabet

Beskrivelse:

Så er det nu, hvis du ønsker at få indflydelse på fremtiden i din lokale Sparekasse.

 

Der er valg til Sparekassens repræsentantskab fra den 24. til 28. oktober 2016.

 

Repræsentantskabet består af højst 40 garanter. Repræsentantskabets vigtigste opgave er, at vælge bestyrelsen, godkende regnskabet samt godkende eventuelle vedtægtsændringer.

 

Intentionen er, at repræsentantskabet sammensættes så alsidigt som muligt, det være sig ud fra et erhvervsmæssigt - som et geografisk synspunkt. Det er vigtigt for os, at repræsentantskabet er et "spejl" af vore kunder i Sparekassen.

 

Hvis du ønsker at stille op til valget eller kender én der vil, så henvend dig gerne i Sparekassen. For at stille op til valget skal du være garant, og der skal være mindst 5 andre garanter, der vil skrive under som stillere for dig.

 

Sidste frist for indlevering af forslag til kandidater er den 19. september 2016. Kontakt Sparekassen, så hjælper vi med formaliteterne.

 

Det nye repræsentantskab tiltræder den 1. januar 2017 og vælges for en 4 årig periode.


 

Få et tilbud