Foreninger

Forening i Sparekassen DjurslandForening web

Sparekassen Djursland har en lang tradition for at støtte det lokale forenings- og kulturliv. Foreningerne har en stor værdi for mange i lokalsamfundet, og vi ønsker at støtte og bakke op om det gode og ofte frivillige foreningsarbejde. Derfor uddeler også vi hvert år op til 1 million kr. i sponsormidler. 

En Foreningskonto er vigtig for alle foreninger, da bestyrelsen på kontoen får mulighed for at få overblikket over foreningens økonomi. Du kan læse mere om Sparekassens Foreningskonti her.

Et særligt fokus på at undgå hvidvask og terrorfinansiering har øget alle pengeinstitutters krav om kundekendskab. For at optimere processen og dermed spare både foreningens bestyrelse og Sparekassen for et tidskrævende arbejde, har vi valgt at stille et særligt foreningsværktøj til rådighed for alle foreningskunder. Værktøjet, som er designet direkte til brug for danske foreninger, hjælper den enkelte bestyrelse med at indsamle alle lovpligtige dokumenter til brug for Sparekassen. Du bliver som foreningskunde automatisk inviteret til at bruge dette nye værktøj, hvorfra du sender alt nødvendig dokumentation direkte til Sparekassen.

Foreningsværktøjet hjælper alle typer af foreninger med at samle og optimere arbejdet i bestyrelsen. Samtidig hjælper det bestyrelsen med at overholde lovkrav fra Datatilsynet og Finanstilsynet. Du kan læse om samarbejdet med Unioo og foreningsværktøjet her.