FRIE MIDLER

Der kan investeres i værdipapirer for såkaldte frie midler, dvs. almindelig opsparing, men samtidig kan pensionsopsparing også placeres i værdipapirer, hvilket ofte vil være fordelagtigt. 


Det er vigtigt, at ikke mindst pensionsopsparing placeres bedst muligt, da der ofte er tale om langsigtet investering af store beløb. 


En relativ lille forøgelse af det løbende afkast vil betyde, at pensionsopsparingen vil være vokset til et væsentligt større beløb, når den kommer til udbetaling. 


Der er forskellige lovbestemte regler ved investering i værdipapirer afhængigt af, om det er frie midler eller pensionsopsparing, der købes for.


Info om Frie midler


Lov og regler 

At der er forskellige regler for beskatning af rente, udbytte og kursgevinster 


At pensionsmidler kun kan placeres efter specifikke regler, der er fastsat for at minimere risikoen 


At værdipapirerne skal holdes adskilt, idet værdipapirerne tilknyttet pensionsordninger ikke må blandes med andre værdipapirer. Bl.a. disse forskellige bestemmelser vil ofte betyde, der ikke skal vælges de samme værdipapirer til pensionsopsparing og frie midler. 


Det er vigtigt at have kendskab til de væsentlige bestemmelser, og tage højde for disse, inden der vælges hvilket værdipapir, der investeres i. Et forkert valg kan medføre, at afkastet bliver langt lavere end forventet, ja endda negativt.