Bliv Garant

Som garant får du en attraktiv forrentning af din garantkapital

Investeringskonto Fri

En nem og enkel måde at få mere ud af din opsparingVelkommen i Sparekassen

Vi er en Sparekasse med rødderne solidt plantet i vores nærområde. Vores mission er at være et selvstændigt, troværdigt og dynamisk pengeinstitut, der er tilgængelig på kundernes præmisser. 

I Sparekassen er vi tæt på kunderne og nede på jorden. Vi tager hurtige og kompetente beslutninger, og er altid til at få fat i.

Hos os kan man forvente at møde den samme rådgiver hver gang. Vores rådgivere sælger vores produkter, men vi oversælger aldrig. Vi ønsker at rådgive ud fra netop dine ønsker. Vore rådgivere belønnes ikke for at sælge. Tilfredse og loyale kunder er det vigtigste for os.

Læs mere

Læs vores nyheder

Sparekassen Djursland bliver en del af Opendo

Sparekassen Djursland bliver en del af Opendo, et leasingsektorsamarbejde mellem 16 pengeinstitutter.

Sparekassen Djursland bliver pengeinstitut nr. 16, der træder ind Opendo fællesskabet. Sparekassen Djursland ser nye forretningsmuligheder ved at indtræde i leasingsamarbejdet:

”Vores kunder efterspørger i høj grad fleksible finansieringsmuligheder. Vi ønsker at kunne afdække vores kunders behov, og leasing er en efterspurgt finansieringsform fra vores erhvervskunder” siger Peter Lading Sørensen, direktør i Sparekassen Djursland. ”Leasing ligger i naturlig forlængelse af de øvrige produkter vi har på hylden for at kunne afdække kundernes samlede finansieringsbehov og det giver vores erhvervsrådgivere mulighed for at tilbyde kunden en mere komplet pakke at finansieringsmuligheder” siger Peter Lading Sørensen videre.

Hos Opendo er man glad for at kunne udvide ejerkredsen med endnu et pengeinstitut:

”Vi er meget glade for, at Sparekassen Djursland kan se sig selv som en del af Opendo fællesskabet. Vi har en fortsat ambition om at samle en betydelig del af de danske pengeinstitutter i ejerkredsen” siger adm. direktør i Opendo Jacob Bangsted Christensen. ”Vi investerer meget i vores digitale værktøjer og har bygget et digitalt læringsunivers, der klæder erhvervsrådgiveren på til at tage dialogen direkte med kunden – det i kombination med erhvervsrådgiverens kendskab til kundens samlede økonomi tror vi på er den rigtige løsning” siger Jacob Bangsted Christensen videre.

Pengeinstitutterne tilbage i førersædet

Opendo blev stiftet i 2020 af oprindelig seks pengeinstitutter, et forsikringsselskab samt tidligere Totalkredit-topchef Troels Bülow-Olsen, som i dag er bestyrelsesformand for selskabet. Hovedtanken bag Opendo er at udnytte pengeinstitutternes distributionskraft og aktivere de indlånsoverskud, som pengeinstitutterne ligger inde med. Opendo har siden opstarten i 2020 oplevet en betydelig vækst i forretningsvolumen. Opendo administrer i dag leasingaftaler med en samlet volumen på over DKK 3,5 mia. og har i indeværende år oplevet en vækst på over 40%. Opendo har i dag 50 ansatte.
 

For yderligere information, kontakt:

-      Adm. direktør Jacob Bangsted Christensen, Opendo tlf: +45 53 77 14 41

-      Direktør Peter Lading Sørensen, Sparekassen Djursland tlf: +45 87 86 73 01

-      Bestyrelsesformand Troels Bülow-Olsen, Opendo tlf: +45 29 99 07 04 

Læs mere

Information om negative renter på opsparingskonti samt Basal betalingskonto og Basal indlånskonto

Forbrugerombudsmanden har den 14. september 2023 udsendt en pressemeddelelse, hvori hun oplyser, at Forbrugerombudsmanden stævner en større dansk bank for at have opkrævet negative renter på opsparingskonti, uden først at have indhentet kundernes aktive accept. Stævningen vedrører også vilkårene om negative renter for den pågældende banks Basale betalingskonto og Basale indlånskonto. Du kan se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her

Vi har i Sparekassen i en periode også haft negative renter på opsparingskonti. For kunder med Nemkonto i Sparekassen har vi ikke opkrævet negative renter på løbende konti herunder den Basale betalingskonto eller den Basale indlånskonto for indestående under kr. 100.000 samlet.

Baggrunden for at vi indførte negative renter, var det meget lave renteniveau i Danmark, Nationalbankens indlånsrente, der var i minus, og udsigten til at det lave renteniveau ville fortsætte i en årrække. I en periode betalte vi således selv negative renter for vores indlån i Nationalbanken.
Vi har ydermere henholdt os til, at Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed for alle danske pengeinstitutter, tilbage i begyndelsen af 2020 vurderede, at hverken reglerne om god skik for finansielle virksomheder, lov om betalingskonti eller den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.

Hvis du mener, at du uberettiget er blevet opkrævet negative renter på dine konti, kan du klage til Det finansielle ankenævn. På deres hjemmeside finder du information herom. Ankenævnet hjemmeside ser du her.  

De negative renter fremgår af dine kontoudskrifter og den årlige gebyroversigt.

Vi gør opmærksom på, at krav om tilbagebetaling af negative renter forældes efter 3 år. Kun ved at indgive en klage til Ankenævnet, kan man afbryde forældelsen. En klage om negative renter til Ankenævnet vil blive sat i bero, indtil der er afsagt dom i retssagen anlagt af Forbrugerombudsmanden.

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsresultat 2023

Læs mere

Ny Privatdirektør i Sparekassen Djursland

Søren Møller Jørgensen er pr. 1. september 2023 udnævnt til Privatdirektør i Sparekassen Djursland. Søren har været ansat i Sparekassen siden december 2017. I forbindelse med udnævnelsen sammenlægges Sparekassens område Privat Vest med Privat Øst således, at Søren fremover har det overordnede ansvar for Sparekassens afdelinger for private kunder.

Søren er en rigtig Randers-dreng, med stort lokalkendskab og engagement i de lokale fodboldklubber, herunder Helsted Fremad I.F. Søren har ligeledes mange års erfaring indenfor salg, kundepleje og ledelse.

”Søren gør et stort stykke arbejde for Sparekassen, og har sammen med hans team af dygtige medarbejdere både skabt gode kundeoplevelser, sikret tilgang af nye kunder og bidraget til et godt arbejdsmiljø. Som Privatdirektør er vi sikker på, at Søren fortsætter med at skabe de bedste vilkår for både kunder og kolleger” siger Peter Lading Sørensen, direktør i Sparekassen Djursland.

Søren Møller Jørgen vil fremover være at finde rundt i Sparekassens private afdelinger i Randers, Langå, Auning, Grenaa, Hornslet, Knebel og Ebeltoft. 

Læs mere

Har du betalingskort til ferien?

Læs mere om brugen af dine betalingskort på ferien
Læs mere