Leasing - et godt alternativ

Leasing er et godt alternativ til at købe en bil, en maskine eller andre driftsmidler. 


Ved leasing har du:

  • fuld brugsret over og mulighed for at udskifte materiellet
  • en fast leasingydelse, som er fradragsberettiget som andre driftsudgifter
  • intet momsudlæg og ingen udgifter til retsafgifter/tinglysningsafgifter

Leasing er en mellemting mellem at leje- og låne. Du indgår en uopsigelig aftale mellem lejer (dig) og udlejer (Leasingfirmaet) om brugsretten til et bestemt aktiv.


Du har den fulde brugsret til aktivet i leasingaftalens løbetid og betaler alle drifts-, vedligeholdelses- og forsikringsomkostninger.


Hvorvidt du skal vælge leasing frem for en anden finansieringsform, afhænger af f.eks. at din virksomheds skatte- og likviditetsmæssige forhold, så det er altid en god idé at drøfte beslutningen med din erhvervsrådgiver hos os samt med din revisor.


Hvilke aktiver egner sig til leasing?

  • Biler - Varebiler
  • Lastbiler, transportmateriel og busser
  • Landbrugs- og entreprenørmaskiner
  • Industrimaskiner

Renter og priser


Renten i leasingaftalen afhænger af din virksomheds indtjening og generelle kapitalforhold. Det leasede aktiv stilles til sikkerhed.


Vores samarbejdspartner

Opendo