BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Sparekassen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Sparekassen.


Bestyrelsen fastlægger, gennemfører og fører tilsyn med Sparekassens ledelsesordninger, som sikrer effektiv og forsigtig ledelse af Sparekassen, herunder funktionsadskillelse og forebyggelse af interessekonflikter.


Bestyrelsen har vedtaget en forretningsmodel for Sparekassen, og med baggrund i denne fastlagt en række politikker og retningslinjer for blandt andet:


  • Kreditområdet, herunder bevillingskompetencer
  • Markedsrisiko
  • Operationelle risici
  • Likviditet
  • Forsikringsmæssig afdækning af risici
  • IT sikkerhed

De nævnte politikker og retningslinjer ajourføres løbende og minimum én gang årligt.


Navn:

Pernille Amstrup-Bønløkke

Stilling:
Advokat
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2015

Formand
Advokat hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Læs CV

Billede:
Pernille Amstrup-Bønløkke web
Navn:

Torben V. Blach

Stilling:
Projektleder - IT
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

Næstformand

Læs CV 

Billede:
Torben V. Blach web
Navn:

Allan Thorhauge

Stilling:
Økonomidirektør
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2017 

Læs CV 

Billede:
Allan Thorhauge web
Navn:

Birthe Rusike

Stilling:
Psykolog
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2020

Klinisk neuropsykolog, specialist og VISO-koordinator ved Neuropsykologisk Praksis

Læs CV

Billede:
Birthe Rusike web
Navn:

Christian Greve

Stilling:
Gårdejer
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2013

Christian driver landbrug med svineavl

Læs CV

Billede:
Christian Greve web
Navn:

Christian Lindgaard Munk Laursen

Stilling:
Ingeniør
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2020

Ingeniør hos Vestas

Læs CV

Billede:
Christian Lindgaard Munk Larsen web
Navn:

Erik Møller

Stilling:
Statsaut. revisor
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2020

Statsaut. revisor hos Revicor

Læs CV

Billede:
Erik Møller web
Navn:

Jan H. Kristensen

Stilling:
Souschef
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2020 som medarbejderrepræsentant

Erhvervskundechef 

Læs CV

Billede:
Jan K Kristensen web
Navn:

Jonas Koustrup Mikkelsen

Stilling:
Afdelingsleder
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2021 som medarbejderrepræsentant.

Læs CV

Billede:
Jonas Koustrup Mikkelsen web
Navn:

Karen Fog Lisvad

Stilling:
Afdelingsleder pension og forsikring
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2016 som medarbejderrepræsentant

Læs CV

Billede:
Karen Fog Lisvad web
Navn:

Martin B. Gravesen

Stilling:
Afdelingsleder
Mere info:

Indvalgt i bestyrelsen i 2019 som medarbejderrepræsentant

Læs CV

Billede:
Martin B. Gravesen web