RISIKO

Inden man investerer i værdipapirer, er det altid vigtigt at foretage en vurdering af, hvor stor en risiko man er villig til - og har råd til - at løbe. 


Som regel er der tæt sammenhæng mellem forventet afkast af en investering og risikoen. 


Risikoen kan mindskes ved at sprede investeringen. 


Der er mange forskellige former for risiko, men de kan dog opdeles i to typer:

  • Markedsrisikoen, der er risikoen for et ændret afkast som følge af ændringer i markedskurserne, og Kreditrisikoen, der er risikoen for ikke at få de investerede penge igen som følge af svigtende betalingsevne hos udstederen af værdipapirerne.
  • Obligationer er normalt mindre risikobetonede end aktier. Men eksempelvis har obligationer med lang løbetid dog også en betydelig kursrisiko