INVESTERING

I Sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Der kan dog være begrænsninger, så som gældende lovregler om pensionsmidlernes placering. 

 

Du kan altså selv bestemme, hvordan din opsparing investeres og dermed hvordan den forrentes eller du kan få hjælp i Sparekassen. Vi tilbyder dig investeringsrådgivning, når din opsparing skal placeres. 

 

Når din opsparing skal investeres i værdipapirer, er der mange ting, du skal tage stilling til. Risiko, investeringshorisont og investeringsstrategi er bare nogle af de ting, du bør forholde dig til. 

 

Vi kan hjælpe dig med at få fastlagt en egentlig investeringsprofil, som kan være en hjælp på vejen mod at formulere din egen investeringsstrategi. 

 

Det er vigtigt at afpasse investeringerne efter personlige forhold, blandt andet efter det tidspunkt, hvor du forventer at skulle bruge pengene (for eksempel pensionstidspunktet), og efter hvor stor risiko, der ønskes på investeringerne.

 

Afkast og risiko 

Afkast og risiko hænger uløseligt sammen. Afkastet bestemmes i høj grad af, hvor stor risiko du som investor vælger at påtage dig. Over tid vil høj risiko give mulighed for højt afkast, mens du må forvente et lavere afkast ved en mere forsigtig investering. 
Til gengæld vil den forsigtige investering resultere i mindre kursudsving undervejs, hvorimod høj risiko vil kunne betyde markante kursudsving. 

 

Hvor stor risiko du skal påtage dig i din investering, skal således være en afvejning af, hvad der er vigtigst: udsigten til højt afkast eller ønsket om en mere kursstabil investering med et lavere afkast som resultat.