Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg

GARANT

Som garant har du mulighed for at få en attraktiv forrentning af din garantkapital, og du opnår en række fordele. 


Garantkapital er såkaldt ansvarlig kapital og indgår som en del af Sparekassen Djurslands egenkapital. Garantkapital er derfor risikovillig kapital og ikke dækket af Indskydergarantifonden. 


Hvis du tegner for mellem kr. 5.000,- og kr. 50.000,- garantkapital, bliver du Garant i Sparekassen Djursland og opnår medbestemmelse på Sparekassens øverste myndighed. For hver kr. 1.000,- du tegner i garantkapital, får du en stemme til valget af Sparekassens repræsentantskab og muligheden for selv at stille op. Her ud over bliver du hvert år inviteret med til Sparekassen Djurslands garantmøde. Her får du indsigt i Sparekassens drift og planer - samt en hyggelig aften med god underholdning. 


Som Garant i Sparekassen er du samtidig med til at støtte lokalsamfundet på Djursland. Jo større Garantkapital Sparekassen har, desto større er muligheden for, at Sparekassen kan være en stærk spiller i lokalsamfundet og bidrage med sponsorater til det lokale foreningsliv m.m.. 


Garantkapital forrentes med en attraktiv rente der fastsættes hvert år af Sparekassens repræsentantskab. Se Sparekassens forrentningspolitik for Garantkapital. 


Med garantkapital på kr. 15.000,- eller kr. 25.000,- har du mulighed for samtidig at blive EKSTRAkunde og opnå en lang række fordele. 

Læs mere om EKSTRAkunde 


Kontakt din lokale afdeling for yderlig information.

Få et tilbud