FONDSHANDEL SELVBETJENING

Sparekassen Djursland giver mulighed for at handle værdipapirer til dig selv eller din virksomhed via Internettet. 


Du kan købe og sælge et bredt udsnit af aktier, obligationer og investeringsbeviser til de priser, der er gældende i markedet lige nu. 


Samtidigt får du mulighed for at se indholdet i dine depoter, børskurser mv. 


For at få adgang til Internethandel skal du være tilmeldt Sparekassen Djurslands netbank. 
Det er gratis at blive tilmeldt. 


Inden du går i gang med Fondshandel på Internettet, vil vi gerne anbefale, at du tager en snak med din rådgiver, da det er vigtigt for resultatet af dine investeringer, at du får fastlagt en investeringsstrategi, der tager hensyn til din risikoprofil.


Info om fondshandel


Strakshandler og ordrer 

Adgangen giver dig mulighed for at indgå strakshandler på alle hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00 på en række danske, svenske, norske og finske værdipapirer. 


Desuden har du mulighed for at afgive ordrer til afregning til gennemsnitskurs, dvs. den af Københavns Fondsbørs' fastsatte officielle kl. 15.30-gennemsnitskurs. 


Ordrer der indlægges inden kl. 9.00 afregnes samme dag, medens ordrer registreret efter kl. 9.00, afregnes næste dag.


Omkostninger 


Omkostninger til fondshandel via Internettet er mindre end når Sparekassen Djursland gennemfører din fondshandel. Besparelsen opnås ved, at du selv udfører den del af arbejdet.


Regler 


Reglerne for Internethandel samt vore regler og procedurer omkring afregning af handler er nærmere beskrevet i tilslutningsaftalen til netbank. 


Der gøres især opmærksom på følgende regler omkring KURSMANIPULATION: Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor du ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel.