Her finder du seneste nyheder og pressemeddelelser fra Sparekassen. 

Konfirmationskonto

Med Sparekassen Djurslands konfirmationskonto får du  6 % p.a. i rente frem til 31. december 2024.

Forrentning af garantkapital

Til Sparekassens Garanter

Forrentningen af garantkapitalen er for 2023 fastsat til 4,5%, og tilskrives primo april 2024.

Vil du have del i garantrenten for 2024, så kontakt din
rådgiver og hør om dine muligheder.

Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag.
Garantkapital er ikke dækket af Indskydergarantiordningen eller den statslige
garanti. 

Bestyrelsesvalg

Tirsdag den 26.  marts 2024 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Djursland.

Repræsentantskabet godkendte et meget tilfredsstillende regnskab for 2023. Ligeledes godkendte repræsentantskabet den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen på 4,5% for året 2023.

Pernille Amstrup-Bønløkke, Torben V. Blach, Erik Møller og Birthe Rusike blev på mødet genvalgt til Sparekassens bestyrelse for de næste fire år. Bestyrelsen består endvidere af Allan Thorhauge, Christian Lindgaard Munk Laursen, Christian Greve og fire medarbejdervalgte medlemmer: Martin B. Gravesen, Jan H. Kristensen, Karen Fog Lisvad og Jonas Koustrup Mikkelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende møde med Pernille Amstrup-Bønløkke som formand og Torben V. Blach som næstformand.

Skal du være vores nye kollega?

Vi søger altid motiverede kunderådgivere, der har lyst til at være en del af en spændende, travl og udviklende hverdag

Årsresultat 2023

Sparekassens årsresultat kan opgøres til 90,5 mio. kr. før skat, hvilket er Sparekassens bedste resultat nogensinde.