Kvalitetsforbedrende services

Sparekassen Djursland er en ikke-uafhængig distributør af andele i investeringsforeninger. Sparekassen Djurslands kunderådgivning om investeringsalternativer bygger på personlig rådgivning fra en kunderådgiver og/eller en investeringsrådgiver - enten ved fysiske eller virtuelle møder.


Du har som kunde hos os naturligvis også adgang til selv at handle værdipapirer via Netbank eller Mobilbank via "execution-only" løsninger.


Sparekassen modtager provision for de ydelser, vi leverer til dig som kunde, når du køber visse typer af  andele i investeringsforeningerne.


Sparekassen har vurderet, at den service, som vi yder dig som kunde, øger kvaliteten af den pågældende ydelse. Vi har samtidigt vurderet, at den provision, som vi modtager fra udbyderen ikke giver interessekonflikter i forhold til vores pligt til at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med netop dine interesser. Når du køber andelen i investeringsforeninger hos os, så vil du forud få oplyst, hvilken betaling Sparekassen får fra udbyderen.


Når du køber andele i investeringsforeninger hos os og dermed betaler provisioner, så får du en række kvalitetsforbedrende services, som rækker udover dem, som Sparekassen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at yde. Omfanget af kvalitetsforbedrende services afhænger af, hvor meget provision du betaler og forventes at betale fremadrettet.


Vi har inddelt vores rådgivningsservices i fire grupper

  • Gruppe nr. 1 - som betaler fra kr. 0 - kr. 3.000 årligt til Sparekassen i provision
  • Gruppe nr. 2 - som betaler fra kr. 3.000 - kr. 10.000 årligt til Sparekassen i provision
  • Gruppe nr. 3 - som betaler fra kr. 10.000 - kr. 25.000 årligt til Sparekassen i provision
  • Gruppe nr. 4 - som betaler mere end kr. 25.000 årligt til Sparekassen i provision

Sparekassen har valgt, at vi maksimalt må modtage kr. 50.000 i årlig provision fra en enkelt kunde. Det er alene MEGET få af Sparekassens kunder, som betaler mere end kr. 10.000 årligt i provision - og ingen betaler for tiden mere end kr. 50.000 årligt i provision. Skulle det ske - så vil den del af provisionen, som overstiger kr. 50.000, blive tilbagebetalt til dig som kunde.


Hvert år får du tilsendt et brev "Årlige investeringsomkostninger", hvor vi oplyser dig mere om, hvad du betaler, og dermed hvilke kvalitetsforbedrende services - du kan forvente. 


Du er velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kunderådgiver for at høre mere om de services, du har adgang til i Sparekassen Djursland, når du handler andele investeringsforeninger.

Herunder kan du se, hvilke kvalitetsforbedrende service, vi for tiden yder til de enkelte grupper:


Kvalitetsforbedrende services


Som gruppe 3 og 4 investeringskunde har du adgang til en række ekstra oplysninger, som kan være dig til nytte i din investeringsbeslutning. Det drejer sig om friske oplysninger om den makroøkonomiske situation, en række yderligere nøgletal til nærmere illustration af dit afkast, aktuel situation på rente- og aktiemarkedet m.v.

Adgangen til disse infomationer kræver et personligt kodeord, som du kan få hos din investeringsrådgiver.


Når du har fået dette kodeord - har du adgang til siderne HER.