Søg
Log på underskriftrum
Log på Netbank
Log på Netbank
Netbank privat
Netbank erhverv
Log på underskriftrum

I medfør af lov om finansiel virksomhed §70, stk. 1, nr. 4 har bestyrelsen fastlagt en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen. Med politikken ønsker bestyrelsen at fremme den for Sparekassen relevante og nødvendige mangfoldighed i bestyrelsen.

 

Se politikken her

Få et tilbud