GARANT

Som garant har du mulighed for at få en attraktiv forrentning af din garantkapital, og du opnår en række fordele. 


Læs mere om dine fordele:

  1. som SPARkunde
  2. med Visma LogBuy 

Garantkapital er såkaldt ansvarlig kapital og indgår som en del af Sparekassen Djurslands egenkapital. Garantkapital er derfor risikovillig kapital og ikke dækket af "Garantiformuen" (se mere på www.fs.dk).  

 

Når du tegner for minimum kr. 5.000 garantkapital opnår du som myndig garant (privatperson) medbestemmelse i Sparekassen. For hver kr. 1.000,- du tegner i garantkapital, får du nemlig en stemme til valget af Sparekassens repræsentantskab og får også muligheden for selv at stille op. Du bliver også inviteret med til Sparekassen Djurslands kundearrangementer for garanter. 


Som Garant i Sparekassen er du med til at støtte lokalsamfundet på Djursland. Jo større Garantkapital Sparekassen har, desto større er muligheden for, at Sparekassen kan være en stærk spiller i lokalsamfundet og bidrage med sponsorater til det lokale foreningsliv m.m.. 

 

Garantkapital forrentes med en attraktiv rente der fastsættes hvert år af Sparekassens repræsentantskab. Se Sparekassens forrentningspolitik for Garantbeviser.  


Med garantkapital på minimum kr. 20.000,- har du mulighed for samtidigt at blive SPARkunde og opnå en lang række fordele. Læs mere om SPARkunde 


Opsigelse af garantkapital skal ske med mindst 6 måneders varsel til udgangen af en måned. 


Kontakt din lokale afdeling for yderligere information.