INVESTERINGSFORENINGER

Ønsker man ikke selv at vælge obligationer eller aktier til sin opsparing, vil køb af beviser i en investeringsforening være et godt alternativ.

 

Der findes flere forskellige børsnoterede investeringsforeninger, og alle disse har forskellige afdelinger.

 

Typisk har foreningerne både obligations- og aktieafdelinger, hvor obligationsafdelingerne kan være opdelt på korte og lange obligationer, indeksobligationer og virksomhedsobligationer m.v.

 

Aktieafdelingerne er typisk opdelt efter aktiemarkedernes geografiske placering, eksempelvis Danske, globale eller aktier fra Fjernøsten.

 

Info om Investeringsforeninger

Ved placering af opsparing i beviser udstedt af investeringsforeninger, slipper man for en del af det arbejde, der følger med at være investor. Bl.a. sørger foreningen for udvælgelser af værdipapirer og geninvestering af udbytte af aktier og rente- og udtræknings-beløb fra obligationer.

 

Ligeledes har foreningen den fornødne faglige ekspertise og følger dagligt udviklingen på fondsbørserne, og omlægger evt. beholdningen, såfremt dette måtte være lønsomt.

 

Samarbejdsaftaler : 

Bankinvest Læs mere her »

SEB Invest Læs mere her »

Sparinvest Læs mere her »

Syd Invest Læs mere her »


Sparekassen modtager beholdningsprovision (også kaldet formidlingsprovision) fra samarbejdspartnerne:

 Sparinvest

 0 - 0,60 %

 Bankinvest

 0 - 0,75 %

 Sydinvest

 0 - 0,85 %

 SEBinvest

 0 - 0,90 %

 

Indirekte handelsomkostninger

Indirekte handelsomkostninger er ikke omkostninger, der afholdes til forvalteren af en investeringsforening eller til Sparekassen Djursland.

 

Indirekte omkostninger er forskellen mellem købs- og salgspris som investor kan handle et givent værdipapir til.

 

Alle investorer har således indirekte omkostninger, uanset om de handler på egen hånd eller investerer gennem en investeringsforening.

 

Professionelle investorer, herunder investeringsforeninger, vil ofte kunne udnytte stordriftsfordele, til at reducere både de direkte og indirekte omkostninger.

 

Finans Danmarks hjemmeside kan du via "Vis fonde med rådgivning i prisen" og herefter "omkostninger" se de indirekte omkostninger.
 

Central investorinformation

Investeringsrådgivningen om investeringsbeviser tager udgangspunkt i dokumentet Central Investorinformation.


Central investorinformation er en "varedeklaration på investeringsbeviser og indeholder

  • Mål og investeringspolitik
  • Risiko/afkst
  • Omkostninger
  • Tidligere resultater
  • Praktiske oplysninger

Sparekassens rådgivere udleverer gerne Central investorinformation til dig - eller alternativt kan du finde dem på investeringsforeningernes hjemmesider.