Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg

 

 

INVESTERINGSFORENINGER

Ønsker man ikke selv at vælge obligationer eller aktier til sin opsparing, vil køb af beviser i en investeringsforening være et godt alternativ.

 

Der findes flere forskellige børsnoterede investeringsforeninger, og alle disse har forskellige afdelinger.

 

Typisk har foreningerne både obligations- og aktieafdelinger, hvor obligationsafdelingerne kan være opdelt på korte og lange obligationer, indeksobligationer og virksomhedsobligationer m.v.

 

Aktieafdelingerne er typisk opdelt efter aktiemarkedernes geografiske placering, eksempelvis Danske, globale eller aktier fra Fjernøsten.

 

Info om Investeringsforeninger

Ved placering af opsparing i beviser udstedt af investeringsforeninger, slipper man for en del af det arbejde, der følger med at være investor. Bl.a. sørger foreningen for udvælgelser af værdipapirer og geninvestering af udbytte af aktier og rente- og udtræknings-beløb fra obligationer.

 

Ligeledes har foreningen den fornødne faglige ekspertise og følger dagligt udviklingen på fondsbørserne, og omlægger evt. beholdningen, såfremt dette måtte være lønsomt.

 

Samarbejdsaftaler : 

Bankinvest Læs mere her »

SEB Invest Læs mere her »

Sparinvest Læs mere her »

Syd Invest Læs mere her »


Sparekassen modtager beholdningsprovision (også kaldet formidlingsprovision) fra samarbejdspartnerne:

 Sparinvest

 0 - 0,60 %

 Bankinvest

 0 - 0,75 %

 Sydinvest

 0 - 0,85 %

 SEBinvest

 0 - 0,90 %

 

Kvalitetsforbedrende services

Sparekassen Djursland er en ikke-uafhængig distributør af andele i investeringsforeninger. Sparekassen Djurslands kunderådgivning om investeringsalternativer bygger på personlig rådgivning fra en kunderådgiver og/eller en investeringsrådgiver - enten ved fysiske eller virtuelle møder.


Du har som kunde hos os naturligvis også adgang til selv at handle værdipapirer via Netbank eller Mobilbank via "execution-only" løsninger.


Sparekassen modtager provision for de ydelser, vi leverer til dig som kunde, når du køber visse typer af  andele i investeringsforeningerne.


Sparekassen har vurderet, at den service, som vi yder dig som kunde, øger kvaliteten af den pågældende ydelse. Vi har samtidigt vurderet, at den provision, som vi modtager fra udbyderen ikke giver interessekonflikter i forhold til vores pligt til at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med netop dine interesser. Når du køber andelen i investeringsforeninger hos os, så vil du forud få oplyst, hvilken betaling Sparekassen får fra udbyderen.


Når du køber andele i investeringsforeninger hos os og dermed betaler provisioner, så får du en række kvalitetsforbedrende services, som rækker udover dem, som Sparekassen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at yde. Omfanget af kvalitetsforbedrende services afhænger af, hvor meget provision du betaler og forventes at betale fremadrettet.


Hvert år får du tilsendt et brev "Årlige investeringsomkostninger", hvor vi oplyser dig mere om, hvad du betaler, og dermed hvilke kvalitetsforbedrende services - du kan forvente. 


Du kan til enhver tid til- og eller afmelde dig disse rådgivningsservices.


Du er velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kunderådgiver for at høre mere om de services, du har adgang til i Sparekassen Djursland, når du handler andele investeringsforeninger.


Herunder kan du se, hvilke kvalitetsforbedrende service, vi for tiden yder til de enkelte grupper:


Kvalitetsforbedrende services


Indirekte handelsomkostninger

Indirekte handelsomkostninger er ikke omkostninger, der afholdes til forvalteren af en investeringsforening eller til Sparekassen Djursland.

 

Indirekte omkostninger er forskellen mellem købs- og salgspris som investor kan handle et givent værdipapir til.

 

Alle investorer har således indirekte omkostninger, uanset om de handler på egen hånd eller investerer gennem en investeringsforening.

 

Professionelle investorer, herunder investeringsforeninger, vil ofte kunne udnytte stordriftsfordele, til at reducere både de direkte og indirekte omkostninger.

 

Finans Danmarks hjemmeside kan du via "Vis fonde med rådgivning i prisen" og herefter "omkostninger" se de indirekte omkostninger.
 

Central investorinformation

Investeringsrådgivningen om investeringsbeviser tager udgangspunkt i dokumentet Central Investorinformation.


Central investorinformation er en "varedeklaration på investeringsbeviser og indeholder

  • Mål og investeringspolitik
  • Risiko/afkst
  • Omkostninger
  • Tidligere resultater
  • Praktiske oplysninger

Sparekassens rådgivere udleverer gerne Central investorinformation til dig - eller alternativt kan du finde dem på investeringsforeningernes hjemmesider.


 


 

Vi bruger cookies på denne hjemmeside.

Læs mere om cookies.

ACCEPTÉR COOKIES