Med en Aktiesparekonto får du mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.


Aktiesparekontoen kan anvendes af private, men ikke til pensionsmidler.

Du kan kun have én Aktiesparekonto, uanset hvor mange pengeinstitutter du er kunde i.

Aktiesparekontoen er en indlånskonto med tilhørende depot.


Der kan investeres i:

·       Børsnoterede aktier

·       Aktiebaserede investeringsforeningsbeviser, der beskattes som aktieindkomst


Kursgevinster og udbytte på Aktiesparekontoen beskattes med 17% som opgøres hvert år ved årets udgang.

Kontakt din personlige rådgiver for at oprette en Aktiesparekonto.