Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg

Ny Aktiesparekonto gør det lettere at investere

 

Går du med tanker om investering i aktier, men ikke er kommet i gang endnu? Så er den nye Aktiesparekonto måske noget for dig. Du har nu mulighed for at investere i aktier til lav beskatning.

Formålet med Aktiesparekontoen er, at gøre det lettere for privatpersoner at investere i aktier, og den målsætning bakker Sparekassen naturligvis op om. Vi kan se, at vores kunder år efter år sparer mere og mere op, og det i et marked, hvor renten på en almindelig indlånskonto ofte er 0,00 % og når inflationen tages med i regnestykket, reduceres værdien af opsparingen.

Aktiesparekontoen kan kun anvendes af private, og er en indlånskonto til frie midler, og kan derfor ikke anvendes til pensionsmidler. Du kan maksimalt indbetale kr. 50.000,- i 2019. Det forventes, at muligt indskud øges med kr. 50.000,- om året frem til 2022, hvor max indskud dermed udgør

kr. 200.000,-.

Hvis du får brug for pengene, kan du til enhver tid skattefrit hæve fra kontoen.

Kursgevinster og udbytter på Aktiesparekontoen beskattes med 17 %, som opgøres hvert år ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du hvert år betaler skat af realiserede og urealiserede kursgevinster.

Har du realiserede tab på nogle af dine værdipapirer på kontoen, bliver tabet modregnet i eventuelle kursgevinster på øvrige værdipapirer på Aktiesparekontoen.

Du vælger selv de værdipapirer, som du vil investere i. Du kan investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du vil høre mere om Aktiesparekontoen.


 

Få et tilbud