Finans Danmark LEDELSESKODEKS

Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Djursland forholder sig til Finans Danmark Ledelseskodeks. Ledelseskodekset er udsendt med det formål at opnå større åbenhed om rammerne for ledelse af danske pengeinstitutter med henblik på generelt at øge tilliden til sektoren. 


Finansrådets Ledelseskodeks blev oprindeligt udsendt i 2013. I kraft af de seneste justeringer af Anbefalingerne for god Selskabsledelse (se afsnit herom) ses en del overlap imellem disse bestemmelser. Ledelseskodekset er imidlertid fortsat gældende for Sparekassen, indtil en eventuel revidering finder sted.


Hent oversigten her