Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg
Titel:

Valg til Sparekassens bestyrelse

Beskrivelse:

Sparekassen Djursland har netop afholdt ordinært repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. årsrapporten 2016 blev godkendt.

Der var desuden valg til bestyrelsen jf. vedtægternes §10.2
Formand Christian St. Nielsen, Leif R. Jensen og Christian Greve var alle på valg.

Christian Greve ønskede genvalg.

Desuden stillede følgende kandidater op: 

direktør Allan Thorhauge, Hornslet og 

bygningsansvarlig Niels Ole Birk, Vivild.

Alle blev valgt ved fredsvalg.

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede den nye bestyrelse sig. Advokat Pernille Amstrup-Bønløkke 

blev valgt som ny formand for Sparekassen. Næstformand blev Paul Busk Jensen.

Blandt de medarbejdervalgte er Jan Ellegaard udtrådt af bestyrelsen og Martin Ulsfort indtrådt.

Den nye bestyrelse mødes første gang den 19. april 2017.  

 

Få et tilbud