ALDERSOPSPARING

Hvornår skal en aldersopsparing senest være oprettet?

Aldersopsparing skal været oprettet senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen er individuel, afhængig af din alder og oprettelsestidspunkt for kontoen.


Hvor meget må jeg indbetale på en aldersopsparing?

Der må maksimalt indbetales 5.500 kr. årligt på aldersopsparingen i 2022.

Beløbsgrænsen reguleres hvert år.

Hvornår kan der udbetales fra aldersopsparingen?

Du kan vælge at få udbetaling fra en aldersopsparing den dag du når din pensionsudbetalingsalder.


Aldersopsparing i korte træk:

  • Du skal ikke betale skat af aldersopsparingen, når den skal udbetales. Til gengæld kan du heller ikke trække dine indbetalinger til aldersopsparingen fra i skat.
  • Værditilvæksten bliver beskattet med 15,3 %.
  • Aldersopsparing skal senest være udbetalt 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.
  • Din aldersopsparing kan udbetales på en gang eller udbetales over flere omgange.
  • Du kan fortsætte indbetalingen på aldersopsparingen, selv om du har fået udbetalt fra den.
  • Udbetalinger fra aldersopsparing udløser ikke modregning i folkepensionen.