BETINGELSER

Betingelser for private- og erhvervskunder  

 

Af Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser for privat- og erhvervskunder fremgår det, at Sparekassen benytter elektronisk kommunikation. Nedenstående bestemmelser er derfor gældende.

 

Særligt for Garantiformuen for indskydere og investorer - se mere her

Gældende dækningsregler for indskydergarantien fra 1. juni 2015 - se mere her.

 

Forretningsbetingelser Privat 

Forretningsbetingelser Erhverv

Vilkår og betingelser for håndtering af persondata i Sparekassen Djursland

Regler Betalingskonti  

Fortrydelsesret oplysninger Privat  

Fortrydelsesret oplysninger Erhverv  

Kortbestemmelser Dankort  

Kortbestemmelser Visa Dankort

Kortbestemmelser MasterCard Debit       

Kortbestemmelser MasterCard Kredit
Forsikringsbetingelser, kan ses under den enkelte korttype.    Se mere her   

Regler Selvbetjening/Netbank og Mobilbank 

Regler NemID    

Regler Betalingsservice    

Regler e-Boks     

Regler Handel med værdipapirer     

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot    

Politik for håndtering af interessekonflikter    

Ordreudførelsespolitik    

Regler for selvbetjening - Børshandel    

Regler for selvbetjening - Værdipapirer 

Generelle regler for overførsel til og fra udlandet 

Dine rettigheder, når du foretager betalinger i Europa
Dine rettigheder, når du foretager betalinger i Europå - lydfil

Legitimation

Oplysninger til kunder i betalingsvanskeligheder 

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest

 

Hvidvask

Legitimation

Derfor spørger Sparekassen om dit pas


Oplysning om kontante ind- og udbetalinger


Sparekassen skal i henhold til Hvidvaskloven kunne dokumentere midlers oprindelse. Derfor vil du i Sparekassen, blive anmodet om at udfylde en blanket ved større ind- eller udbetalinger. Blanketten udleveres i Sparekassen i forbindelse med ekspeditionen.


Er beløbet større end kr. 25.000 beder vi dig ligeledes medbringe dokumentation for din ind- eller udbetaling. Dokumentationen kan fx være en købsaftale eller en kvittering for køb eller salg af et aktiv. Hvis beløbet skal gives i gave - eller er modtaget som gave, beder vi dig oplyse navn på modtager eller afsender af gaven. 

  

idd - personforsikringer


I Sparekassen Djursland kan du få tilbudt forsikringer fra en række samarbejdspartnere. Nedenfor finder du information om forsikringer, og de selskaber vi har samarbejde med. 

Forsikring- og pensionsprodukter - produktark (IPID)

Kundeforsikring - Lån og kredit

Livslang indtægt til børn

Tab af erhvervsevne

Visse kritiske sygdomme - børn

Børnepakke, visse kritiske sygdomme

Børnepakke sygdomsforsikring

Visse kritiske sygdomme

Tab af erhvervsevne - Topdanmark

Sundhedssikring - Topdanmark

Behandlingsforsikring - Mølholm

Kundeinformation

Sparekassen Djursland - forsikringsformidler Nærpension

Sparekassen Djursland - forsikringsformidler Privatsikring
Nærpension - forsikringsformidler

AP Pension - forsikringsselskab

Topdanmark - forsikringsselskab

Mølholm - forsikringsselskab