RATEPENSION

Hvornår skal en ratepension senest være oprettet?

Ratepension skal været oprettet senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen er individuel, afhængig af din alder og oprettelsestidspunkt for kontoen.


Hvor meget må jeg indbetale på en ratepension?

Der må maksimalt indbetales 59.200 kr. årligt på ratepension i 2022.

Beløbsgrænsen reguleres hvert år.

Indbetalinger på en ratepension kan fradrages i den personlige indkomst.


Hvornår kan der udbetales fra ratepensionen?

Du kan vælge at få udbetaling fra en ratepension den dag du når din pensionsudbetalingsalder.


Ratepension i korte træk:

  • Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag).
  • Værditilvæksten bliver beskattet med 15,3 %.
  • Ratepension skal udbetales i rater over en periode på mellem 10 og 30 år – sidste rate skal være udbetalt senest 30 år efter pensionsudbetalingsalderen. Udbetalinger fra ratepension kan udløse modregning i folkepensionen.