PENSIONSINFO

PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder. 


PensionsInfo samler alle dine pensionsopsparinger, hvor du kan se en samlet oversigt på alle de pensionsordninger som er tilmeldt PensionsInfo. 


Oversigten giver et samlet overblik over dækningen ved tab af erhvervsevnen, ved dødsfald, og en prognose på alderspensionen. 


Desuden oplyses, om der er forsikring ved f.eks. kritisk sygdom. 


Du får adgang til PensionsInfo via netbank. Når du er logget på netbank, klikker du på diverse og der vælges PensionsInfo, hvorefter du har adgang. 


Hvis du ønsker flere oplysninger har PensionsInfo deres hjemmeside