LIVRENTE

Hvornår kan skal en livsvarig livrente senest være oprettet?

Der er ingen begrænsning på, hvornår en livsvarig livrente skal være oprettet.


Hvor meget må jeg indbetale på en livsvarig livrente?

Der er ingen begrænsning på, hvor meget der må indbetales på en Livsvarig Livrente.

Indbetalinger på en livsvarig livrente kan fradrages i den personlige indkomst.


Hvornår kan der udbetales fra livsvarig livrente?

Du kan vælge at få udbetaling fra en livsvarig livrente den dag du når din pensionsudbetalingsalder.

Pensionsudbetalingsalderen er individuel, afhængig af din alder og oprettelsestidspunkt for kontoen.


Livsvarig Livrente i korte træk:

·       Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag).

·       Værditilvæksten bliver beskattet med 15,3 %.

·       Udbetalingerne fra livsvarig livrente sker så længe, du er i live.

·       Der kan tilknyttes garanti på udbetalingerne i en periode, hvis efterladte ønskes sikret.

·       Udbetalinger fra livsvarig livrente kan udløse modregning i folkepensionen.