PERSONFORSIKRING

Man kan ikke forhindre uheld. Men man kan forsikre sig og sin familie mod de værste økonomiske følger.  Når du forsikrer dig og din familie på de vilkår, der gælder på gruppeforsikringer, er det ofte den billigste løsning.

I Sparekassen Djursland tilbyder vi flere former for gruppeforsikringer - også til erhvervskunder. 


Gruppelivsforsikring 
Tryghed er i høj grad at vide, at din familie er sikret økonomisk, hvis du selv falder bort eller bliver ramt af en ulykke.  En gruppelivsforsikring er den billigste måde, du kan sikre din familie på, og gruppeliv kan være mere end en livsforsikring. 

Forsikringen kan ligeledes tegnes som krydslivsforsikring. 

Ved tilvalg af invalidesum kan gruppelivsforsikringen også sikre dig i det tilfælde, du varigt mister 2/3 af din erhvervsevne uanset om det er følge af en ulykke eller sygdom.   

Hør mere om forsikringen hos din lokale rådgiver i Sparekassen.


Tab af erhvervsevne 
Penge er ikke alt; men de kan gøre livet lettere. 
Ulykke og sygdom kan ramme os alle, og for nogen betyder det, at man mister sin erhvervsevne og dermed sin indkomst. 

I de fleste familier skal der to indtægter til, for at livet kan fortsætte som før sygdom eller ulykke ramte en. Derfor er det klogt at sørge for at have en vis økonomisk sikkerhed. 

Ved tegning af en Tab af erhvervsevne forsikring er du sikret en årlig udbetaling, hvis du som følge af sygdom eller ulykke mister 2/3 eller mere af din erhvervsevne. Mister du mellem ½ eller 2/3 af erhvervsevnen, er du sikret halvdelen af den årlige udbetaling. Størrelsen på udbetalingen afhænger af i hvilken gruppe du tegner din Tab af erhvervsevne forsikring. 

Hør mere om forsikringen hos din lokale rådgiver i Sparekassen. 


Børnerente 

Vore børn er det kostbareste vi har, og vi tilrettelægger vores tilværelse, så vi på alle måder kan give dem den bedste start på livet. 

Under hele deres opvækst har de brug for os, også økonomisk. Det er ikke gratis at have børn. 

Hvis det værste skulle ske, at du falder bort, før dit barn er blevet voksent og kan klare sig selv, er det vigtigt, at du har sikret fremtiden. 

Det kan du gøre med en Børnerente forsikring. Det er en forsikring der kommer til udbetaling med årlige, løbende udbetalinger indtil barnet fylder 21 år, hvis du dør. Udbetalingen af ydelsen sker til dit barn, som beskattes heraf. Derfor vil den ofte være skattefri, medmindre dit barn har anden skattepligtig indtægt. 

Hør mere om forsikringen hos din lokale rådgiver i Sparekassen. 

 

Kritisk sygdom 

Vores levevis er i dag en medvirkende årsag til sygdomme, der forringer livskvaliteten. Derfor er det vigtigt, at man ikke alene er forsikret ved dødsfald, men at man også er forsikret, hvis man rammes af en kritisk sygdom. 

Forsikringen kommer til udbetaling som en skattefri kontant sum. Forsikringssummen giver mulighed for, at du kan søge privat speciallægebehandling, at du kan komme på rekreation, eller at du kan anskaffe særlige hjælpemidler. 

Vil du hellere ud at rejse, eller har du andre ønsker, du gerne vil realisere, har du også mulighed for det. Der stilles ikke krav om, hvordan forsikringssummen skal anvendes. 

Kritisk sygdom kan tegnes for både børn og voksne. 

Hør mere om forsikringen hos din lokale rådgiver i Sparekassen. 


Sundhedssikring 

For de fleste af os har det stor betydning at kunne blive behandlet hurtigt, hvis vi bliver syge. 

Nu har du mulighed for at sikre dig hurtig behandling på privathospitaler, og dermed undgå ventetider i det offentlige system, så du hurtigt kan vende tilbage til dit normale liv. 

Forsikring dækker bl.a. udgifter i forbindelse med behandling af sygdom, herunder undersøgelse og operation på private hospitaler/klinikker i Europa, forudsat at behandlingen er lægelig godkendt. 

Sundhedssikring kan tegnes både for børn og voksne. 

Hør mere om forsikringen hos din lokale rådgiver i Sparekassen. 

 

Lønsikring 

Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde. 

At miste sit arbejde er både en menneskelig og økonomisk udfordring for de fleste. Med Lønsikring får du en kompensation oveni dagpengene, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Det giver ro omkring økonomien og mulighed for at opretholde din og familiens levestandard. 

Af særlige fordele ved Lønsikring kan nævnes, at du er sikret op til 80% af din tidligere bruttoløn i op til 12 måneder. Beløbet, du får fra Lønsikring, skal ikke medregnes i dine dagpenge og du kan trække indbetalingerne til Lønsikring fra i skat. 

Hør mere om forsikringen hos din lokale rådgiver i Sparekassen.


 

Du kan læse mere her: www.nærpension.dk