Sparekassens værdigrundlag


Sparekassens værdier bygger på fire fokusområder:

 1. Nærværende og med lokalt engagement
 2. Attraktiv arbejdsplads
 3. Trimmet og udviklingsorienteret
 4. Forretningsomfang og indtjening

For at leve op til værdierne har Sparekassen opstillet en række strategiske mål


Nærværende og med lokalt engagement

 • Sparekassens mål for brug af midler til sponsorstøtte, annoncer og reklameformål bidrager til udvikling af det lokale foreningsliv
 • Sparekassen ønsker at langt de fleste af vores kunder bor i det primære markedsområde - Djursland samt det nordlige Århus og det sydlige Randers

Attraktiv arbejdsplads

 • Sparekassen har mål for den samlede medarbejdertilfredshed samt mål for uønskede fratrædelser blandt medarbejderne

Trimmet og udviklingsorienteret

 • Sparekassens medarbejdere vedligeholder og udbygger kontinuerligt sine kompetencer. Hvert år skal en række faglige kurser indenfor bolig, investering, pension og forsikring bestås med tilfredsstillende resultat
 • Sparekassen arbejder effektivt med at begrænse risikoen for at blive anvendt til hvidvask og terrorfinansiering. Sparekassens medarbejdere tester ofte sin viden indenfor området, og også disse tests skal bestås med tilfredsstillende resultater.
 • Sparekassen lever af tilfredse kunder, og derfor spørger vi ofte om, hvad kunderne synes om vores måde at drive Sparekassen på. Resultaterne heraf sammenlignes med lignende lokale pengeinstitutter rundt omkring i hele Danmark

Forretningsomfang og indtjening

 • Sparekassen skal tjene penge til konsolidering. Sparekassens solvensoverdækning er en af landets højeste, men der skal fortsat tjenes penge til den lovpligtige opbygning af kapital. Derfor har Sparekassen mål for den fremtidige solvensmæssige overdækning, for indtjeningen, likviditeten, hvor meget Sparekassen ønsker at vækste - og ikke mindst hvor store risici, Sparekassen ønsker at løbe.
 • Sparekassen har mange gode privatkunder og erhvervskunder. I årene fremover ønsker vi at øge forretningerne med såvel privatkunder som erhvervskunder. På udlånsområdet ser Sparekassen gerne, at andelen af erhvervskunder øges i forhold til andelen af privatkunder.