Bæredygtighed

Sparekassen Djursland bidrager sammen med den finansielle sektor i Danmark til en bæredygtig omstilling af økonomien. I Sparekassen har vi forpligtet os til, at fremme bæredygtige investeringer og bæredygtig finansiering med udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.


Konkret støtter Sparekassen op om de 20 anbefalinger til bæredygtig omstilling, som "Forum for Bæredygtig Finans" i regi af Finans Danmark har anbefalet pengeinstitutsektoren at bidrage til.  


Som Sparekasse er vi ikke direkte belastet af tunge miljømæssige problemstillinger eller kritiske menneskeretlige udfordringer. Sparekassen er dog bevidst om, at vi selv søger at drive en bæredygtig og social ansvarlig virksomhed, og at vi bidrager til udviklingen, hvor vi har mulighed for det. 


I Sparekassen har vi derfor valgt at prioritere fire af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Dette med udgangspunkt i, at de forandringer Sparekassen kan bidrage med, er med til at ændre holdninger og bidrager ind i en større forandring på verdensplan. De fire mål er: 


Verdensmaal-ikon-03

Sundhed og trivsel

Sparekassen ønsker en sund og attraktiv arbejdsplads med høj grad af trivsel. Medarbejderne skal føle sig trygge i deres hverdag igennem ansættelse i Sparekassen. Sparekassen tilbyder derfor pensionsordninger, sundhedsforsikring, seniorordninger, flexjob og andre løsninger,. Ligeledes måles medarbejdernes sundhed og trivsel jævnligt via trivselsundersøgelser.


Verdensmaal-ikon-04Uddannelse

Sparekassen vægter videreuddannelse meget højt. Sparekassens medarbejdere deltager også gerne i uddannelse af andre, herunder deltagelse i "Pengeugen" og med økonomiske indlæg på uddannelsesinstitutioner. Flere lokale uddannelsesinstitutioner, herunder højskoler og efterskoler er ligeledes kunde i Sparekassen. 


Verdensmaal-ikon-11Bæredygtige byer og lokalsamfund

Sparekassen bidrager med bæredygtig vækst og arbejdspladser på Djursland og i Randers området, samt understøtter den lokale udvikling. Hovedsædets placering i Langå er et eksempel herpå. Sparekassen støtter ligeledes det lokale forenings- og idrætsliv med attraktive produkttilbud og direkte sponsorater. 


Verdensmaal-ikon-13Klimaindsats

Sparekassen ønsker at begrænse vores miljøpåvirkning mest muligt. Sparekassen udskifter derfor energikilde til LED og energieffektive ventilationsanlæg. Ligeledes tænker vi i en bæredygtig indkøbspolitik. På produktsiden har Sparekassen etableret lånetyper, som fremmer kundernes køb af mere bæredygtige biler og energivenlige ejendomme. Samtidig understøtter Sparekassen i størst muligt omfang vores kunder og samarbejdspartneres  bæredygtige tiltag. Konkret har vi derfor i Sparekassen fokus på, at implementere en bæredygtig dagsorden i alle hjørner af organisationen. Det være i Sparekassens:


Grønt hus webProduktudbud

Vi tilbyder vores kunder bæredygtige produkter som ELbillån og ENERGIlån, og samtidig bakker vi op om vores samarbejdspartneres bæredygtige produkter. 

Totalkredits energiberegner og tilskud til energiforbedringer. 

Sparinvest og Bankinvests investeringsprodukter med fokus på grøn omstilling. NetMarkedsføring, sponsorater - herunder indkøb af gaveartikler

En af Sparekassens værdier er "Nærværende og med lokalt engagement", og vi ønsker derfor at gøre en positiv forskel i de lokalsamfund, vi er en del af. Vi støtter og engagerer os bredt i samfundet via vores mange sponsorater
Langå med Spk.Dj. logoLokaler, firmabiler og andre forbrugsgoder

Som arbejdsplads har vi fokus på at reducere vores egne udledninger. Vi tænker bæredygtighed ind i alt fra indkøb til transport og bygninger. Det skal være en naturlig del af vores tankesæt at tænke bæredygtighed først. 


ELEtablering af ladestandere til Elbiler

El- og hybridbiler skal bruge ladestandere, og dem er der rift om. Sparekassen har derfor etableret fire hurtigladere til el- og hybridbiler ved hovedsædet i Langå samt afdelingen i Randers. Senere vil vi tilbyde løsninger ved andre af vores afdelinger.


ESG