Vil du også have del i 3,2 mio. kr.?

Vores garanter har netop fået tilskrevet udbytte – i alt 3,2 mio. kr. for 2021.

På seneste repræsentantskabsmøde blev det besluttet at udbetale garantudbytte for 2021 til Sparekassens garanter – udbyttet blev fastsat til 2 % for 2021. Dette betyder, at Sparekassen har udbetalt 3,2 mio. kr. til vores garanter primo april 2022. Skal du have del i udbyttet for 2022?


I Sparekassen har vi tæt ved 7.000 garanter, der har indskudt Garantkapital i Sparekassen. Som garant får du medbestemmelse på nogle områder og et udbytte af dit indskud. 


Garantkapital er vigtig for Sparekassen, idet vi er en selvejende institution. Det betyder, at ingen er ejere af Sparekassens overskud eller formue, og såfremt Sparekassen ophører, skal nettoformuen anvendes til velgørende og almennyttige formål i Sparekassens virkeområde.

Det tillader os at tænke anderledes og giver os en frihed, som vi gør os umage med at omsætte til værdiskabende initiativer i vores lokalsamfund bl.a. i form sponsorater samt til investeringer i Sparekassens fremtiden. 


Vil du høre mere om at være Garant i Sparekassen, kan du læse mere her eller kontakte din lokale rådgiver.