Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg
Titel:

Stil op til Sparekassens repræsentantskab

Beskrivelse:

Hvert 4. år er der valg til Sparekassens repræsentantskab, der er Sparekassens øverste ledelse.

Som det sikkert er dig bekendt, har repræsentantskaberne i Sparekassen Djursland og Langå Sparekasse netop besluttet en fusion af de to sparekasser. Derfor foregår valget på en lidt anden måde denne gang.

Garanterne inddeles ved valget i 2020 i to valgkredse:

  • valgkreds 1 er de garanter, der var garanter i Langå Sparekasse inden fusionen
  • valgkreds 2 er de garanter, der var garanter i Sparekassen Djursland inden fusionen

I valgkreds 1 vælges 20 medlemmer og i valgkreds 2 vælges 40 medlemmer, dog samlet minimum 40 medlemmer.

Valgperioden for disse repræsentantskabsmedlemmer løber fra den 16. oktober 2020 til den 31. december 2024.

Som garant kan du opstille dig selv og/eller en eller flere andre garanter til valget.

Sidste frist for anmeldelse af kandidater er den 8. september 2020 kl. 16.00. Alle foreslåede kandidater opføres herefter i alfabetisk orden på én samlet kandidatliste for hver valgkreds, der offentliggøres på Sparekassens hjemmeside og fremlægges i Sparekassens afdelinger.

Det skal bemærkes, at Sparekassens bestyrelse anmelder en kandidatliste for hver valgkreds. Såfremt der ikke kommer yderligere kandidatforslag, eller det samlede antal ikke overstiger henholdsvis 20 kandidater i valgkreds 1 og 40 kandidater i valgkreds 2, vil der være fredsvalg i valgkredsen.

Hvis der bliver valg, vil afstemningen ske i perioden 21. september til 25. september 2020. Stemmer kan afgives elektronisk. Hvis du ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan du dog stemme via brev eller via aflevering af stemme i en af Sparekassens afdelinger.

Valgresultatet offentliggøres senest 15. oktober 2020.

Ønsker du at stille op til repræsentantskabsvalget, eller har du forslag til kandidater, så er det nu og inden 8. september 2020, du skal indlevere dit forslag i Sparekassen. Forslaget skal være forsynet med kandidaternes navn, adresse og stilling og kan indleveres via mail til Dorthe Erhardsen på de@spardjurs.dk eller via brev.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontante Peter Lading Sørensen, Ole Bonde eller Dorthe Erhardsen.

Til din orientering kan Sparekassens vedtægter findes her. Vi henleder specielt opmærksomheden på § 5.


Med venlig hilsen

SPAREKASSEN DJURSLAND    

                           

Pernille Amstrup-Bønløkke

Bestyrelsesformand

Få et tilbud