Renteændring pr. 24. november 2023

Med virkning fra 24. november 2023 hæver Sparekassen ind- og udlånsrenten på en stribe produkter.

Indlånsrenten bliver hævet fra 0 pct. til 0,25 pct. på kontotyper, som sparekassen definerer som transaktionskonti til private - typisk løn- og budgetkonti. 

For SPARopsparing bliver renten hævet med op til 0,45% procentpoint til 1,80 pct. for indlån op til 100.000 kr., mens renten hæves til 2,40 pct. for indlån  derover.

Renteændringen begrundes i de seneste to renteforhøjelser i Nationalbanken i hhv. juli og september.

Sparekassen følger dermed trop med på en lang række banker, der de seneste uger har afskaffet nulrenter på indlån. 

På udlån bliver renten på nogle produkter med variabel rente hævet med 0,5 procentpoint. Det gælder dog ikke billån til Elbiler.