Renteændring pr. 1. marts 2021

Renteændring

Sparekassen Djursland nedsætter pr. 1. marts 2021 grænsen for indlån friholdt for negativ indlånsrente til kr. 100.000 for alle helkunder i Sparekassen. Såfremt du ikke har din Nem-konto i Sparekassen vil grænsen være kr. 0


For SPAR- og EKSTRAkunder

friholdes samlet indestående op til kr. 200.000. Dette forrentes til 0 procent.

For børn

friholdes alle børnekonti herunder børneopsparinger for negativ indlånsrente. Nuværende vilkår er gældende.


Renteændringen sker som følge af udsigten til et fortsat lavt renteniveau med negative markedsrenter, samt af forretningsmæssige årsager. Renten er variabel og kan ændres i henhold til Sparekassens almindelige forretningsbetingelser.


Du kan se de nye satser her. Grundlaget for renteændringen finder du i vores Almindelige forretningsbetingelser.