Log på Netbank
Log på Netbank
Netbank erhverv
Log på underskriftrum
Titel:

Renteændring

Beskrivelse:

Slut med negative renter på løbende konti samt almindelig opsparing for Sparekassens SPARkunder.


Som en konsekvens af renteforhøjelsen i Den Europæiske Centralbank samt den danske Nationalbank den 22. juli 2022 ændrer Sparekassen en række rentesatser pr. 1. september 2022.


Det er forventningen, at Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken vil hæve renten yderligere i løbet af efteråret 2022, og i givet fald vil dette medføre, at det forventeligt er helt slut med negative renter for private indlånskunder med NemKonto i Sparekassen Djursland.


Alle ændringer af rentesatser vil fremgå af Sparekassens samlede  ”Prisbog”, som lægges på hjemmesiden i ændret udgave den 1. september 2022.


Et kort overblik over ændringerne:


Indlån:

  • Renterne for løbende konti samt almindelig opsparing forhøjes for Sparekassens mest loyale private kunder – SPARkunderne – med 0,75 %, således at renten vil være 0 %.
  • Renterne af kontant indestående på pensionsopsparing samt renterne på alle løbende konti samt almindelig opsparing for alle Sparekassens øvrige private kunder forhøjes med 0,5 %, således at renten indtil videre er -0,25 %. Nuværende friholdelsesgrænser (typisk kr. 100.000) forbliver uændret.
  • For erhvervskunderne forhøjes den generelle variable indlånsrentesats ligeledes med 0,5 %, således at renten oftest herefter vil være -0,5 %. 

Udlån:

De stigende renter i samfundet betyder også, at renterne på udlån kommer til at stige. Pr. 1. september 2022 forhøjes Sparekassens renter for udlån og kreditter ligeledes generelt med 0,5 %. Enkelte ”grønne” produkter forhøjes med 1,0 %. Privatkunder vil modtage særskilt meddelelse herom.


For så vidt angår renter på kreditter til erhvervskunder nedsættes disse typisk med 1,5 %. Til gengæld indføres en provision af maksimum på typisk 2,0 %. For så vidt angår renter som følger CIBOR nedsættes tillægget med 2,0 %, og der indføres en provision af maksimum på typisk 2,0 %.


Gebyrændring:

Sparekassen forhøjer gebyr for betaling af indbetalingskort på netbanken til pr. stk kr. 2,00.Få et tilbud