Nedsættelse af rentespænd

Som følge af markedssituationen ændrer vi spændet på Sparekassens boliglån for efterfinansiering. 


Se de aktuelle priser her