Information om negative renter på opsparingskonti samt Basal betalingskonto og Basal indlånskonto

Forbrugerombudsmanden har den 14. september 2023 udsendt en pressemeddelelse, hvori hun oplyser, at Forbrugerombudsmanden stævner en større dansk bank for at have opkrævet negative renter på opsparingskonti, uden først at have indhentet kundernes aktive accept. Stævningen vedrører også vilkårene om negative renter for den pågældende banks Basale betalingskonto og Basale indlånskonto. Du kan se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her

Vi har i Sparekassen i en periode også haft negative renter på opsparingskonti. For kunder med Nemkonto i Sparekassen har vi ikke opkrævet negative renter på løbende konti herunder den Basale betalingskonto eller den Basale indlånskonto for indestående under kr. 100.000 samlet.

Baggrunden for at vi indførte negative renter, var det meget lave renteniveau i Danmark, Nationalbankens indlånsrente, der var i minus, og udsigten til at det lave renteniveau ville fortsætte i en årrække. I en periode betalte vi således selv negative renter for vores indlån i Nationalbanken.
Vi har ydermere henholdt os til, at Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed for alle danske pengeinstitutter, tilbage i begyndelsen af 2020 vurderede, at hverken reglerne om god skik for finansielle virksomheder, lov om betalingskonti eller den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.

Hvis du mener, at du uberettiget er blevet opkrævet negative renter på dine konti, kan du klage til Det finansielle ankenævn. På deres hjemmeside finder du information herom. Ankenævnet hjemmeside ser du her.  

De negative renter fremgår af dine kontoudskrifter og den årlige gebyroversigt.

Vi gør opmærksom på, at krav om tilbagebetaling af negative renter forældes efter 3 år. Kun ved at indgive en klage til Ankenævnet, kan man afbryde forældelsen. En klage om negative renter til Ankenævnet vil blive sat i bero, indtil der er afsagt dom i retssagen anlagt af Forbrugerombudsmanden.