Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg
Titel:

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Beskrivelse:

I henhold til vedtægternes § 8 indkalder bestyrelsen herved til ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 18.00
 

Mødet afholdes på Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens orientering
  3. Gennemgang af Sparekassens resultat pr. 30. september 2018
  4. Forslag om vedtægtsændringer
  5. Eventuelt

Ad 4)

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
 

  • Ændring af pkt. 10.1, således at den reduktion af antal repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal ske i marts 2019 rykkes frem til den 24. oktober 2018, og at den reduktion af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der ifølge vedtægternes pkt. 10.1 skal ske i marts 2021 rykkes frem til marts 2019.
  • Som en konsekvens af den foreslåede ændring i pkt. 10.1 foreslås en ændring af pkt. 10.2, så antal udtrædende bestyrelsesmedlemmer stemmer overens med det faktiske antal.
  • Herudover er der forslag om en sproglig tilpasning i pkt. 10.8.

Efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ønsker bestyrelsen og direktøren at inddrage repræsentantskabsmedlemmerne i den igangværende strategiproces for Sparekassen.

På aftenen vil Sparekassens nye tilpassede vision og mission derfor blive præsenteret, og der vil blive rig lejlighed til at diskutere Sparekassens muligheder som lokalt pengeinstitut for fremtiden. Til at facilitere debatten har vi allieret os med konsulentfirmaet Elgaard Mancom. Som "forberedelse" til mødet følger vedlagt et debatoplæg fra Elgaard Mancom.

Sparekassen er naturligvis vært ved god forplejning, kaffe m.v. + en lille positiv overraskelse.

Vedtagelseskrav

Til beslutning om vedtægtsændringerne kræves, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, jf. vedtægternes § 9, stk. 1.
 

Sparekassen Djursland

p.b.v.

Pernille Amstrup-Bønløkke


 

 

Vi bruger cookies på denne hjemmeside.

Læs mere om cookies.

ACCEPTÉR COOKIES