Godt dækket ind, når studierne begynder

Når unge flytter hjemmefra, er forsikringer ofte noget af det sidste, de tænker på. Men det giver god mening at ofre lidt tid på at finde gode dækninger til fornuftige priser. For skader, uheld, ulykker og tyveri kan blive dyrt for en ung økonomi.


Nye studier, nye omgivelser, nye venner i hverdagen – og nogle gange endda flytning til en helt anden ende af landet. Det er en voldsom omvæltning at flytte hjemmefra og tage hul på studierne, og derfor risikerer mange unge at overse, at de ikke alene flytter væk fra deres forældre, men som regel også vinker farvel til forældrenes forsikring.


"Forsikringsforholdene kommer ofte i anden række, og det er der virkelig ikke noget at sige til," fastslår Daniel Gleesborg, kunderådgiver i Sparekassen, hvor vi har fokus på vigtigheden af, at også unge bliver godt dækket ind. "Vi prøver at informere unge om vigtigheden af at have forsikringerne i orden, men nu går vi skridtet videre og giver simpelthen en studierabat på 10 %." Har du også din bilforsikring hos Privatsikring, får du gratis førerpladsdækning med i købet.


Studierabatten bliver fratrukket, hvis den unge på 18-29 år tegner de to vigtigste basisforsikringer hos Privatsikring – indbo og ulykke. Og der er flere gode grunde til, at det lige er de to forsikringer, der er omfattet af tilbuddet.


Læs mere


Undervurderer ofte værdierne

Ifølge Daniel Gleesborg har langt de fleste i alle aldersgrupper en tendens til at undervurdere, hvor store værdier de egentlig råder over. Ved tyveri, brand eller hærværk kan man blive overrasket over, hvor dyrt det kan være at genanskaffe elektronik, bøger, tøj og andet af værdi.


"Skal man ud at købe en MacBook, en iPhone, måske et kamera og en Bluetooth-højttaler kan det alene godt beløbe sig til 25.000 kr. eller mere," siger Daniel Gleesborg: "Derudover dækker en indboforsikring også ansvar, hvis forsikringstageren ved et uheld skader andre eller deres ting, får elskader på hvidevarer og elektronik, ligesom man kan få retshjælp i nogle typer af private retssager."


Endelig kan indboforsikringen skræddersys med tilvalg som fx dækning ved cykeltyveri, så den passer til den enkeltes ønsker og behov.


Læs mere om Privatsikrings indboforsikring:


Godt dækket ind, hvis ulykken sker

Daniel Gleesborg vil også gøre op med et andet forhold, som navnlig berører de unge, for det er en aldersgruppe, der ikke er så opmærksom på, at der kan vente en ulykke rundt om hjørnet.


"Ulykkesforsikring er et godt supplement til indboforsikringen, da den træder til på nogle områder, der kan blive dyre, og som indboforsikringen ikke omfatter. Det gælder fx tandskader, hvis man har et uheld på cyklen på vej til uddannelsen eller kommer til skade under træning. Jeg ønsker ikke at male et skræmmebillede op, men regningen hos fx tandlægen kan vokse sig stor og gøre et indhug i det sjove, man ellers kunne have brugt pengene til."


Læs mere om Privatsikrings ulykkesforsikring:


Barrierer for et godt forsikringsvalg

Desværre oplever vi, at den unge aldersgruppe ikke rigtig involverer sig i valget af forsikring. Dels har det en lav interesse generelt, og dels kan det forekomme indviklet, for det er et område, som forældrene altid har taget sig af. Derfor er Daniel Gleesborg og hans kolleger optagede af at gøre det enkelt og ligetil at pakke en forsikring i flyttekasserne.


"Ingen forventer, at den unge, der skal til at etablere sig for første gang, vælger en forkromet forsikringspakke, men som minimum er det en god idé at have indbo- og ulykkesforsikringen på plads. Her er der den største risiko for at blive berørt, og her er der samtidig en stor risiko for, at det kan blive dyrt at komme galt af sted. Derfor giver det god mening at samle netop de to forsikringer," siger han.


Af samme grund er det også netop de to forsikringer, der er omfattet af den nye studierabat på 10 %. For at få rabatten skal den unge være mellem 18-29 år og være begyndt på en SU berettiget videregående uddannelse samt samle begge forsikringer hos Privatsikring.


Har den unge særlige dækningsbehov?

Vi er alle forskellige, og alle kan have behov for ekstra dækninger. Det kan være udvidet cykeldækning, briller, dækning ved udøvelse af farlig sport eller måske udvidet rejsedækning, hvis der venter lange studieture til udlandet. Besøg gerne Privatsikrings hjemmeside eller kontakt din rådgiver, så  sammensætter vi en skræddersyet løsning.