Forrentning af garantkapital

Til Sparekassens Garanter

Forrentningen af garantkapitalen er for 2023 fastsat til 4,5%, og tilskrives primo april 2024.

Vil du have del i garantrenten for 2024, så kontakt din
rådgiver og hør om dine muligheder.

Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag.
Garantkapital er ikke dækket af Indskydergarantiordningen eller den statslige
garanti.