Bestyrelsesvalg

Tirsdag den 26.  marts 2024 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Djursland.

Repræsentantskabet godkendte et meget tilfredsstillende regnskab for 2023. Ligeledes godkendte repræsentantskabet den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen på 4,5% for året 2023.

Pernille Amstrup-Bønløkke, Torben V. Blach, Erik Møller og Birthe Rusike blev på mødet genvalgt til Sparekassens bestyrelse for de næste fire år. Bestyrelsen består endvidere af Allan Thorhauge, Christian Lindgaard Munk Laursen, Christian Greve og fire medarbejdervalgte medlemmer: Martin B. Gravesen, Jan H. Kristensen, Karen Fog Lisvad og Jonas Koustrup Mikkelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende møde med Pernille Amstrup-Bønløkke som formand og Torben V. Blach som næstformand.