RISIKOMÆRKNING AF INVESTERINGSPRODUKTER

Risikomærkning giver dig blandt andet et overblik over, om du kan risikere at tabe dele af din investering, hele investeringen eller mere end investeringen, før du foretager en konkret investering.


Mærkningen tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys, grøn, gul og rød og inddeler forskellige typer af investeringer i tre kategorier. De tre kategorier fortæller både noget om risikoen for tab ved en investering, samt hvor let eller svært det er at gennemskue en investering og de mulige konsekvenser heraf.


Risikomærkning      Læs mere her