RÅDGIVNING

Julie HAt investere i værdipapirer lyder meget kompliceret med en masse begreber og udtryk. 


Det behøver dog ikke være tilfældet. Alle kan investere i obligationer og aktier. 


I mange tilfælde drejer det sig om at de rigtige papirer fra starten, og herefter blot en gang i mellem kontrollere, om det stadig er de bedste papirer, eller om de evt. med fordel kan omlægges. Samtidig kan evt. yderligere opsparing investeres. 


Det er altid vigtigt, at man har en rimelig forståelse omkring det man investere i. At man er klar over risikoen og indtjeningsmulighederne. 


Din rådgiver fortæller gerne om alle de forskellige værdipapirtyper, begreber og andre forhold, der knytter sig hertil.