Søg
Log på underskriftrum
Log på Netbank
Log på Netbank
Netbank privat
Netbank erhverv
Log på underskriftrum

 

POLITIK FOR integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi i Sparekassen yder investeringsrådgivning til vores kunder tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. I Sparekassens politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning.

I de finansielle produkter, vi rådgiver om, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.


Se politikken her

Få et tilbud