POLITIK FOR integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi i Sparekassen yder investeringsrådgivning til vores kunder tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. I Sparekassens politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning.

I de finansielle produkter, vi rådgiver om, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.


Se politikken her


GUIDE TIL BÆREDYGTIGHED OG INVESTERINGER

Fra 2. august 2022 skal vi spørge ind til dine bæredygtighedspræferencer i investeringssammenhæng. Bliv klogere på, hvad vi bruger dine svar til, hvad de forskellige begreber betyder, og hvordan du kan integrere bæredygtighed i din investeringsportefølje.

Se guiden her

FIND VEJ I BÆREDYGTIGE INVESTERINGSFONDE

Det er et krav, at alle investeringsforeninger er mærket. Investeringsforeninger er inddelt i tre kategorier. Kategorierne kommer fra EU og er en del af et fælles regelsæt for bæredygtighed. Kategorierne skal gøre det nemmere for dig som investor at finde rundt i det store udbud af investeringer, hvor graden af bæredygtighed er forskellig fra fond til fond. Samtidig er de med til at modvirke greenwashing, hvor investeringsløsninger markedsføres som bæredygtige uden at være det.

Se beskrivelse af kategorierne her