Information om aktionærrettigheder

Aktionærrettighedsdirektivet

Regler på EU-plan sikrer aktionærernes rettigheder. 


Formålet med reglerne er at opnå en større lyst til at investere langsigtet og aktivt ved at skabe en tættere forbindelse mellem udsteder og aktionær. Den tættere forbindelse skal bl.a. opnår ved at informere aktionærerne om deres rettigheder, og om hvordan de helt konkret skal udnyttes. Det betyder, at vi videreformidler selskabsmeddelelser fra udsteder til dig. 


Hvad betyder de nye regler for dig?

Som følge af de nye regler vil vi informere aktionærerne, når udsteder holder generalforsamling, både de ordinære og ekstraordinære. Meddelelsen er en generel orientering, som skal minde aktionæren om sin rettighed til at deltage og stemme ved generalforsamlingen. Denne meddelelse vil du modtage i din netbank.


Hvordan kan du som aktionær stemme?

Du kan stemme på to forskellige måder, alt efter om det er en dansk eller udenlandsk aktie , som du ejer. Ved danske aktier kan du afgive din stemme via Aktionær- eller InvestorPortalen. Stemmeafgivelsen er gratis. Ved udenlandske aktier vil du modtage nærmere besked om hvordan stemmen gives. Vi henviser til Sparekassen Djurslands Prisbog for eventuelle gebyrer.