Søg
Log på underskriftrum
Log på Netbank
Log på Netbank
Netbank privat
Netbank erhverv
Log på underskriftrum

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Dette er en erklæring fra Sparekassen om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet Sparekassen i forbindelse med udbud af puljeløsninger til investeribng tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.


I Sparekassen vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af Sparekassens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning.


Sparekassen har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives. Se evt. HER.


Sparekassen distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at Sparekassen i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med puljeløsninger til investering tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.


Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.


De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering. 

Få et tilbud