ETABLERINGSKONTO OG IVÆRKSÆTTERKONTO

Spar op til at starte egen virksomhed, og træk indskuddet fra i skat. 


Som et supplement til Etableringskonto kan du også oprette en Iværksætterkonto. Du har mulighed for at indskyde på både en Iværksætterkonto og en Etableringskonto. 


Du skal som minimum indsætte kr. 5.000 og højest 60% af din nettolønindtægt. Du kan dog altid indskyde kr. 250.000 af din nettolønindtægt. 


Etableringskontoen og Iværksætterkontoen kan hæves ved etablering af selvstændig virksomhed og efterfølgende køb af aktiver til virksomheden. Du skal senest have etableret dig inden udgangen af det indkomstår, hvori du fylder 65 år.


Kontakt din rådgiver for at høre mere om dine muligheder.