Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg

LØNPOLITIK

Redegørelse vedrørende aflønning i Sparekassen Djursland

Indledning: 
Denne redegørelse foretages på baggrund af Aflønningsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder og Lov om finansiel virksomheds § 80 c.

 

Sparekassen har ved udformningen af lønpolitikken ønsket at fremme en lønpraksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, og som er i overensstemmelse med Sparekassens forretningsstrategi, værdi og langsigtede mål - herunder en holdbar forretningsmodel.

 

Sparekassen efterlever de krav, der følger af ovennævnte regler og Sparekassens lønpolitik.

 

Generelt om lønpolitikken: 
Sparekassens bestyrelse har vedtaget en lønpolitik, som er godkendt af repræsentantskabet.

 

Sparekassen udbetaler ikke variable løndele til Sparekassens bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere eller øvrige medarbejdere.

 

Bestyrelsen har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse og gennemgår lønpolitikken efter behov og mindst en gang om året.

 

Bestyrelsen sørger for, at der foretages kontrol af overholdelse af lønpolitikken og har fastlagt retningslinjer herfor. Resultatet af kontrollen bliver rapporteret til bestyrelsen

 

Udpegning af væsentlige risikotagere: 
Sparekassens bestyrelse udpeger efter behov og mindst en gang om året væsentlige risikotagere. Der er pt. udpeget tre væsentlige risikotagere udover bestyrelse og direktion.

 

Aflønning af bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og øvrige medarbejdere: 
Sparekassens direktion, væsentlige risikotagere og øvrige medarbejdere aflønnes med en fast løn. Lønnen reguleres årligt p.b.a. standardoverenskomsten for området.

 

Sparekassens bestyrelse aflønnes med et fast honorar. Honoraret pristalsreguleres årligt p.b.a. udviklingen i nettoprisindekset.

Vi bruger cookies på denne hjemmeside.

Læs mere om cookies.

ACCEPTÉR COOKIES