Log på underskriftrum
Log på Netbank
Søg
Titel:

Tilfredsstillende resultat for 2018

Beskrivelse:

Flot regnskabsresultat i den lokale Sparekasse på Djursland

 

• Resultat før skat 18,9 mio. – det bedste nogensinde

• Sparekassen rådgiver snart 20.000 kunder – heraf har 5.000 valgt at blive garanter

• Områdets bedste tilbud til private kunder og erhvervskunder

• Udlån stiger med 21 mio. kr. (2,5 %) og indlån med 59 mio. kr. (3,7 %).

• Markant styrkelse af egenkapitalen

------------------


Indlån og udlån

Indlån stiger med 59 mio. kr. – heraf er indlån i pensionspuljeordninger steget med 30 mio. kr. Sparekas-sens udlån stiger med 21 mio. kr. – tilfredsstillende afdæmpet vækst.

Sammenlægningen med Søby Sparekasse er nu helt på plads, og stort set alle kunder herfra har valgt at tage imod tilbuddet om at blive kunder hos os.

Det går fint på Djursland

Det går økonomisk rigtigt godt for langt de fleste af vores kunder – såvel erhverv som privat. Væksten er fornuftig på Djursland, arbejdsløsheden er meget lav, og huspriserne er jo faktisk steget pænt i 2018 – og-så i forhold til resten af landet.

Der er også udfordringer

En del af landbruget har det svært – bl.a. p.g.a. den tørre sommer i 2018 og de lave kødpriser. Denne ud-vikling påvirker også Sparekassen, og vi har været nødt til at nedskrive ekstraordinært til forventet tab på en række landbrugskunder.

En solid Sparekasse med massiv støtte i lokalområdet

Kunderne er heldigvis fortsat interesseret i at tegne mere garantkapital, hvilket medfører, at garantkapitalen er steget fra 94,3 mio. til 98,2 mio. Det er yderst tilfredsstillende, og betyder at Sparekassen er virkelig godt rustet til at imødekomme de kommende års krav til yderligere konsolidering. Sparekassens solvens er ste-get fra 18,8 % til 20,0 %.

Likviditet, Solvens og omkostninger

• Likviditeten er yderst tilfredsstillende med en overdækning opgjort til 334 %.

• Overdækning i forhold til individuelt solvenskrav er opgjort til 7,9 %

• Omkostninger til personale og administration er på et ekstraordinært højt niveau i 2018. Dette skyl-des sammenlægningen med Søby Sparekasse, men også investering i en række nye IT-systemer.

Tilfredse kunder og motiveret personale

Sparekassen gennemførte i 2018 i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter en større under-søgelse af kundernes tilfredshed og loyalitet med Sparekassen. Samtidigt spurgte Sparekassen personalet om deres tilfredshed og trivsel i deres job.

Begge undersøgelser viser, at såvel kundernes og medarbejdernes tilfredshed med Sparekassen er på et meget højt niveau. Det er Sparekassen meget stolte over – men også ydmyg omkring. Sparekassen vil i årene fremover søge at leve op til de fine resultater – og endog søge at forbedre dem yderligere.

Forventninger til 2019

Sparekassen forventer i 2019 et resultat på et uændret niveau på 16-20 mio. kr. før skat.

Ny områdedirektør for erhvervsafdelingen

Ansættelsen af områdedirektør Søren Stenberg for erhvervsafdelingen forventes at bidrage positivt til ud-viklingen, medens der fortsat forventes pres på omkostningerne – primært til IT-udvikling med bl.a. robot-teknologi samt nye rådgivningssystemer til bolig-, pensions- og investeringsrådgivning.

For yderligere oplysninger – se årsrapporten her eller kontakt gerne direktør Peter Lading Sørensen på pls@spardjurs.dk eller 51161298.


 

 

Vi bruger cookies på denne hjemmeside.

Læs mere om cookies.

ACCEPTÉR COOKIES